Hoe zit de stichting in elkaar

Stichting en bestuur

Algemeen:
De officiële naam van de stichting is:

“Stichting Koudumer Skûtsje Grytsje Obes”

 De doelstelling van Stichting Koudumer Skûtsje Grytsje Obes is:

  • Instandhouding van het skûtsje als varend cultureel erfgoed;
  • Het skûtsje Grytsje Obes in zo goed mogelijke conditie te          behouden voor toekomstige generaties en voor het zeilen van          wedstrijden;
  • Het stimuleren van het skûtsjesilen;
  • Het genereren van financiële- en andere middelen vooral ten behoeve van de restauratie en het onderhoud van het skûtsje.

Bestuur:
De stichting heeft vijf bestuurders:

Voorzitter:                 J. (Jan) v.d. Veer

Secretaris:                 J.J. (Jouke) de Jong

Penningmeester:       

Bestuurslid:               P. (Paul) Metselaar

Bestuurslid:               M.J. (Martijn) Klerk

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De volledige passage, zoals in art. 3 lid 5 in de statuten opgenomen, luidt:

‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’

 De hoofdlijn van het beleidsplan:

Het restaureren, onderhouden en in optimale staat brengen van de Grytsje Obes als wedstrijdskûtsje en varend cultureel erfgoed.

  • Het overdragen van kennis aan jong en oud over skûtsjes en zeilervaring op een skûtsje;
  • Het werven van donaties, giften en fondsen ten bate van het doel van de stichting;
  • Het deelnemen aan nautische evenementen met het skûtsje, om naamsbekendheid van de stichting te genereren.

Contactgegevens:

Stichting Koudumer Skûtsje Grytsje Obes
Dûmnysbosk 22

9245 JA Nij Beets

Telefoonnummer:      06 3874 4936
Bank:                         
NL 69 RABO 0316 9155 64
E-mail:                        info@koudumerskutsje.nl
KvK-nummer:            68145217